Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prenčov - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Prenčov, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Novogotický kostol postavený v roku 1900. [1] Podľa iných zdrojov sa výstavba kostola začala v apríli roku 1899 a ešte v októbri toho istého roku bol dokončený a vysvätený. [2]
 

Ide o pozdĺžny sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je krytý rovným stropom. Hladké fasády sú členené hrotitými oknami. [3] Veža má ihlancovú strechu.
 

Oltár je neoklasicistický, portálového typu s obrazom Zmŕtvychvstania od K. Dodeka z obdobia okolo roku 1915. Kazateľnica a organ sú novogotické z roku 1915. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Prenčov - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Novotný 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 536.
[2] www.prencov.sk (11.10.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 536.
Bibliografia
www.prencov.sk
GPS
48.354317, 18.923647
48°21'15.5"N 18°55'25.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk