Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Preseľany - Prícestná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Preserany
Lokalita
obec Preseľany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Empírová kaplnka postavená v 19. storočí. Malý sakrálny objekt obdĺžnikového pôdorysu s polkruhovým oltárnym uzáverom. Interiér má rovný strop. Štítové priečelie má polkruhový portál a je zakončené trojuholníkovým štítom. [1] Fasády sú hladké, členené iba podstrešnou rímsou.
 

Na oltárnej menze bola v minulosti Pieta z 19. storočia, ľudová drevorezba. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky nie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 537.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 537.
GPS
48.449740, 18.098032
48°26'59.1"N 18°05'52.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk