Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pustý Jáger (Malý Lapáš) - kaštieľ
Lokalita
obec Malý Lapáš, okres Nitra, Nitriansky kraj
Bibliografia
www.malylapas.skwww.pamiatkynaslovensku.sk