Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rovňany - Evanjelický kostol
Lokalita
obec Rovňany, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1936 - 1937. [1] Je to sieňová stavba s vežou v priečelí. [2]
 

Rovňany je bývalá stará katolícka farnosť z druhej polovice 12. storočia. Farský kostol bol zasvätený sv. Ladislavovi. Farnosť aj so svojím kostolom zanikla pravdepodobne v čase husitských, alebo tureckých vojen. Počas reformácie sa veriaci priklonili k reformovanému cirkevnému. učeniu a v roku 1615 sa stávajú fíliou Turičiek, nakoľko obec Uhorské, vzdialené od Rovnian iba dva kilometre bolo ešte katolícke. [3]
 

V roku 1693 bola zvonica nachádzajúca sa v obci pokrytá šindľom. Od roku 1690 v nej mali zvonec. Na renováciu turičského chrámu v roku 1770 prispeli rovnianski hospodári. V tomto roku sa dala do poriadku aj zvonička v Rovňanoch. V roku 1828 bol počet evanjelických veriacich vo fílii Rovňany 152. V roku 1875 už 246. V roku 1896 predali Rovňanci svoju starú školu a kúpili Badinyiho panskú budovu, kde zriadili učiteľský byt, učebňu, ako aj primeranú modlitebnicu, ktorú zaopatrili potreným bohoslužobným zariadením. Pri posviacke týchto miestností, miestny farár Švehla kázal po slovensky. V roku 1900 bol počet evanjelikov 236. Do roku 1915 mala obec dva zvony, z ktorých bol väčší zrekvírovaný na vojnové ciele. Menší, ktorý darovalo tunajšie panstvo mal už 234 rokov a vážil 44 kg. Bol puknutý. Takto ostala obec bez zvona. V roku 1930 prispela evanjelická cirkev v Rovňanoch na opravu spoločného kostola v Uhorskom. V roku 1934 boli posvätené nové dva zvony od Manouška z Brna. [4]
 

Najveľkolepejšou udalosťou bolo, keď v roku 1936 cirkevníčka Zuzana Miklenová a jej manžel dali vystaviť v obci úhľadný kostol. Základný kameň bol posvätený 27. apríla. Pod kameň bola vo fľaši vložená pamätná listina obce, cirkvi a kovové mince. 11. augusta bol posvätený a položený vežový kríž s hviezdou na nový kostol. Nový chrám posvätil Dr. S.Š. Osuský dňa 12. septembra roku 1937. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1947 sa previedla elektroinštalácia kostola. V roku 1952 bola prevedená oprava strechy. V roku 1966 bolo upravené okolie. O dva roky vysadené okrasné stromy. V roku 1976 bola prevedená elektrifikácia zvonov. O rok neskôr bol opravený organ. V roku 1991 bol organ opäť opravený. V roku 1998 dala cirkev vypracovať projekt na plynofikáciu školy a kostola. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Rovňany - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2014
Poznámky
[1] www.rovnany.ocu.sk (22.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 43.
[3 - 6] www.rovnany.ocu.sk (22.10.2016)
Bibliografia
www.rovnany.sk
GPS
48.448889, 19.740926
48°26'56.0"N 19°44'27.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk