Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ružiná - Kostol sv. Františka z Assisi
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ružiná, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1750 – 1755. Renovovali ho v roku 1860. Je to jednolodie s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Nad vstupom je murovaný organový chór s mrežou na parapete. Fasády, členené pilastrami, majú na podstrešnej rímse oblúčkový vlys. Veža je zastrešená podkasaným ihlanom. [1]
 

Hlavný oltár sv. Františka je tirolská rezbárska práca z roku 1915. [2]
 

Kostol sa začal stavať v roku 1750. Hlavný majster bol z Liptova. Traduje sa, že po odobratí dosák z klenby všetko spadlo a museli stavať celú klenbu odznova. Objekt je situovaný oltárom na východ a vežou na západ, pretože Biblia uvádza že Spása príde z východu. Kostol bol v roku 1880 zasiahnutý bleskom, ale žiadne vážne poškodenia nenastali. [3]
 

Filiálny kostol sv. Františka Assiského v Ružinej je 14,4 m dlhá a 7,75 m široká sakrálna stavba. Je najstaršou budovou v obci Ružiná (800 obyvateľov). [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1980 bola zväčšená sakristia. Generálna oprava kostola začala v roku 1995. Vtedy bol vymenený krov na streche kostola a v roku 1996 bola sňatá veža nakoľko bola na 65% prehnitá. Vedľa starej veže bola postavená verná kópia a uložená na vrch. Taktiež v tomto roku bola vykonaná aj elektrifikácia zvonov. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí uprostred obce. Ružiná sa nachádza 20 km severne od Lučenca.
Fotogaléria
Ružiná - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Ladislav Luppa 9/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 66.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 66.
[3 - 5] https://kostol-ruzina5.webnode.sk/ (28.3.2018)
Bibliografia
www.ruzina.ocu.sk
GPS
48.429605, 19.550619
48°25'46.6"N 19°33'02.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk