Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
sakristia
obliekáreň pre kňazov a miništrantov v kostole s prístupom k chóruwww.pamiatkynaslovensku.sk