Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Šarovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1780 ako tolerančný chrám bez veže. Zväčšený bol v roku 1832 a doplnený vežou v roku 1899. Je to sieňová stavba s rovným uzáverom, zaklenutá valenou klenbou s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere. Predstavaná veža stojí pred pôvodným štítovým priečelím a je zastrešená ihlancom. [1]
 

Obradový stôl je z roku 1832. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 239.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 239.
Bibliografia
www.sarovce.sk
GPS
48.104401, 18.638461
48°06'15.8"N 18°38'18.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk