Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sečovská Polianka - Chrám sv. Bazilia mučeníka
Lokalita
obec Sečovská Polianka, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol postavený koncom 18. storočia na spôsob sakrálnych objektov stavebnej kancelárie Komory. V roku 1936 bol rozšírený bočnými loďami a prestavaný. V pôdoryse sa nachádzal starý kostol s čiastočnými múrmi ako jadro interiéru, ku ktorému sa pripájali nové bočné priestory, riešené s osobitnými vstupnými bránami. Presbytérium bolo uzavreté polkruhom. Veža pochádzala zo starého kostola. Nové prístavby mali polkruhom zakončené štíty. Pred vežou stála malá otvorená predsieň na pilieroch so segmentovými oblúkmi. [1]
 

Vnútorné zariadenie bolo z roku 1936. Zo starého inventára sa zachoval obraz Piety zo začiatku 19. storočia a zvon z roku 1838. [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 85.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 85.www.pamiatkynaslovensku.sk