Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sekule - Božie muky
Lokalita
obec Sekule, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Štvorboká hranolová stavba, horizontálne výrazne členená plastickými rímsami na dve časti, ktoré sú ukončené strechou s krížom. V hornej užšej časti stavby je umiestnený polkruhovo ukončený výklenok so soškou Panny Márie so zopnutými rukami. Donedávna bol na nej nápis Ku cti a sláve Božej založili v roku 1868 Dobša Onoros s manželkou. Pravdepodobne boli Božie muky postavené z vďaky za uchránenie rodiny od moru. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stoja neďaleko kaplnky smerom na železničnú stanicu.
Poznámky
[1] www.obecsekule.sk (28.1.2016)
Bibliografia
www.obecsekule.skwww.pamiatkynaslovensku.sk