Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sekule - prícestný kríž 3
Lokalita
obec Sekule, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kríž bol postavený v roku 1921. Na tomto mieste bol zastrelený (hovorí sa že omylom) mládenec Jozef Zajíc z Moravského Svätého Jána, ktorý tu bol na zábave. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na konci dediny smerom na železničnú stanicu, po pravej strane. [2]
Poznámky
[1 - 2] www.obecsekule.sk (28.1.2016)
Bibliografia
www.obecsekule.skwww.pamiatkynaslovensku.sk