Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senohrad - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Senohradz, Senohrady
Lokalita
obec Senohrad, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1748. Prístavby pochádzajú z neskoršieho obdobia. Je to centrálna baroková osemuholníková stavba s predstavanou klasicistickou vežou a modernou predsieňou, zaklenutá valenou lunetovou klenbou. Hranolová veža s novšou drevenou laternou pochádza zo začiatku 18. storočia. Fasády sú hladké, otvory majú pásové šambrány, okná centrály barokové. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri uvádza neskorogotickú drevenú plastiku Madony z druhej polovice 15. storočia s novou polychrómiou a rokokovú lampu na večné svetlo z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 94.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 94.
Bibliografia
www.senohrad.sk
GPS
48.355751, 19.198301
48°21'20.7"N 19°11'53.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk