Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sihelné - zvonica
Lokalita
obec Sihelné, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Drevený objekt z druhej polovice 19. storočia s jedným malým zvonom. Jeho nosnú konštrukciu tvoria šikmé štyri stĺpy ukončené stanovou strechou s dreveným krížom. V ich spodnej polovici je hladkým doskovým debnením vytvorený uzatvorený priestor. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Nachádza sa v jednej z najsevernejšie položených obcí na Slovensku a jej názov je odvodený od slova „sihla“, čiže kosodrevina alebo mladý ihličnatý porast. Stojí na svahu miestneho cintorína. [2]
Poznámky
[1 - 2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 163.www.pamiatkynaslovensku.sk