Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sitnianska Lehôtka (Hontianske Nemce) - zvonica
Lokalita
obec Hontianske Nemce, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v roku 1893. Je to malá murovaná hranolová stavba s dreveným poschodím zakončená stanovou strechou. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že sa v nej nachádzajú dva zvony – jeden z roku 1638 a druhý z roku 1924. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 100.www.pamiatkynaslovensku.sk