Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skrabské
Iný názov
Strabské
Lokalita
obec Skrabské, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická kúria postavená v polovici 19. storočia. Upravovali ju začiatkom 20. storočia. Je to jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu, situovaná do ulice osemosovou fasádou, členenou pravidelným rytmom okien a pilastrami komponovanými medzi oknami, ktoré majú úzku pásovú šambránu a rovné nadokenné rímsy. Vchod je na trojosovej bočnej fasáde. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Sídli v ňom Rímskokatolícky farský úrad Skrabské.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 111.
GPS
49.006698, 21.579562
49°00'24.1"N 21°34'46.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk