Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sokolníky (Podhorany) - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Podhorany, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1758. Upravený bol v druhej polovice 19. storočia. Obnovili ho v 30. rokoch 20. storočia. Ide o jednoloďový priestor so štvorhranným presbytériom, pristavanou sakristiou, oratóriom a do hlavného priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý českými klenbami, ktoré dosadajú na nárožné pilastre. V sakristia je valená klenba s podkasanými lunetami. [1] Hladké fasády sú členené priebežnou kordónovou rímsou a segmentovo ukončenými oknami. Veža členená nárožnými pilastrami je zastrešená zvonovitou prilbou.
 

Nad pseudogotickým hlavným oltárom je barokový oltárny obraz sv. Michala archanjela z prvej polovice 18. storočia. Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza barokový kalich, zostavený zo staršej čase (17. storočie) a z novšej tepanej pätky (18. storočie), monštranciu slncového typu s tepaným naturalistickým viničom z polovice 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Sokolníky (Podhorany) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2022Sokolníky (Podhorany) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2022Sokolníky (Podhorany) - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 482.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 482.
Bibliografia
www.podhorany.sk
GPS
48.384089, 18.112397
48°23'02.7"N 18°06'44.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk