Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Solka (Nitrianske Pravno) - Kostol Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrianske Pravno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1930. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. V interiéri je rovný strop. Fasáda je hladká, strecha sedlová. Vo výklenku veže bola kedysi ľudová polychrómovaná drevorezba Piety. Nad portálom je letopočet 1930. [1] Ide o malú sakrálnu stavbu, ktorá je označovaná aj ako kaplnka.
 

Hlavný oltár v historizujúcom slohu pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Solka je miestna časť Nitrianskeho Pravna.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 378.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 378.
GPS
48.865990, 18.654310
48°51'57.6"N 18°39'15.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk