Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sološnica - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sološnica, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol s retardovanými renesančnými prvkami postavený v roku 1699 na mieste starého kostola, ktorý bol spomínaný v roku 1501. Sakrálny objekt renovovali v roku 1771. Ide o barokový jednoloďový priestor pozdĺžneho typu s rovným oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenými klenbami s lunetami. Hladké fasády sú členené pultovými opornými piliermi. Na západnej strane stojí vysoká veža, vo vrchnej časti oktogonálneho tvaru, zakončená vysokou ihlancovou strechou. V roku 1946 ku kostolu postavili novú kaplnku. [1]
 

Vnútorné zariadenie je jednotné barokové zo začiatku 18. storočia. Hlavný oltár je neskorobarokový zo začiatku 18. storočia s bohatou stĺpovou architektúrou, komponovanou do miernej konkávy so štítom, v strede je obraz Všetkých svätých, v postranných interkolumniách sú štyri sochy svätcov. V štíte je obraz Madony, po stranách sú sochy dvoch svätíc a dvoch anjelov, vo vrchole súsošie najsvätejšej Trojice. Dva bočné oltáre (Panny Márie a sv. Jozefa) sú totožné, uprostred barokovej stĺpovej architektúry sú hlavné obrazy, v nadstavci malé obrazy. Na oboch oltároch sú barokové sochy Jána Krstiteľa, Jána Nepomuckého, sv. Františka, sv. Ladislava, v nadstavci Panny Márie a sv. Alžbety, ako aj sochy sv. Štefana, Ladislava a dvoch biskupov. [2] Maľovka pochádza z roku 1880 – 1890. Na nej sa nachádzajú vzácne obrazy, medzi inými i obraz Svätého Osvalda, ktorému bol zasvätený pôvodný kostol. [3]
 

Baroková kazateľnica je z konca 17. storočia, so sochami štyroch evanjelistov, má volútový ranobarokový baldachýn, ktorý nesú dvaja anjeli. Drevený organový chór je z 18. storočia s parapetom pomaľovaným biblickými výjavmi. Jednoskriňový organ je rokokový z druhej polovice 18. storočia. V kostole sa nachádzajú aj dve neskororenesančné dosky (Heleny Zrínskej a Melchiora Balassu) z roku 1668 s polpostavami zosnulých. Po pravej strane vedľajšieho východu sa nachádza prvý náhrobný pomník postavený osvietenej a vznešenej pani Helene Zrínskej od jej váženého a vznešeného smútiaceho muža, manžela pána Štefana Balassu. Po ľavej strane je druhý náhrobný pomník, kde muž odetý do brnenia, pravou rukou držiaci meč bez pochvy, je vytvorený ako socha, umeleckou rezbou v červenom mramore. Nápis nad ľavou rukou: Dnes mne, zajtra tebe. Poniže nápis:
 

Znamenitému a výtečnému hrdinovi Melchiorovi Balassi z Ďarmat, osvietenému na rady, veľkodušnému vernosťou sľubu, tento pomník dal postaviť svojmu otcovi, vysoko si vážiacemu, syn Štefan Balassi. Zomrel vo Viedni roku Kristu Pána 1568, v mesiaci 9. vo svojom veku 54 ročný. [4]
 

Tretím náhrobným pomníkom je pomník z bieleho mramoru, ktorým je prikrytá krypta rodiny Medňanských. [5]
 

Pôvodný kostol pochádza zo 14. storočia a bol zasvätený svätému Osvaldovi. V obci Sološnica bola zriadená fara v roku 1398 a už vtedy mala Sološnica svoj kostol, ako i usporiadaný náboženský život. Avšak matriky boli písané od roku 1665 a knihy farnosti od roku 1561. Pôvodná matrika existovala asi do roku 1905, kedy bola odcudzená a od tohto roku je písaná nová matrika. [6]
 

Nový kostol, postavený na základoch starého kostola, prestavený po pohromách, ktoré postihli Sološnicu, v roku 1699 dostal aj nových patrónov a to Všetkých svätých. Pristavená kaplnka Božského Srdca, ktorá vznikla v roku 1946 z vďačnosti Sološničanov za ochranu pri prechode frontu na jar roku 1945. Kaplnku dal postaviť vdp. Ján Turza. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Sološnica - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 6/2017Sološnica - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 6/2017Sološnica - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 6/2017Sološnica - socha pred kostolom foto © Jana Lacková 6/2017Sološnica - socha pred kostolom foto © Jana Lacková 6/2017Sološnica - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 6/2017Sološnica - kríž pri kostole foto © Jana Lacková 6/2017Sološnica - Kostol Všetkých svätých foto © Jana Lacková 6/2017Sološnica - ohradný múr foto © Jana Lacková 6/2017Sološnica - ohradný múr foto © Jana Lacková 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 146.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 146.
[3 - 7] www.solosnica.sk (14.7.2017)
Bibliografia
www.solosnica.sk
GPS
48.466488, 17.230826
48°27'59.4"N 17°13'51.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk