Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - Kapitulský park
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Francúzsky park. Zvonica (Hodinová veža) tvorila vstupnú bránu do francúzskeho parku rezidencie. V polovici 18. storočia postavili v zadnej časti parku poschodový skleník, krytý manzardovou strechou. Jednotlivé časti skleného priečelia sa uzatvárali samostatnými drevenými okenicami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v areáli Spišskej Kapituly.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 167.
GPS
49.001247, 20.741616
49°00'04.5"N 20°44'29.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk