Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - Katedrála sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Spišská Kapitula – katedrála sv. Martina (č. ÚZPF 782/0) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2008. Autori: Ing. arch. Magdaléna Janovská, PhDr. Mária Novotná. [1]

Fotogaléria
Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina zp © Viliam Mazanec, archív (dobová pohľadnica)Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina Viktor Miškovský (kresba), 1880Spišská Kapitula foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula  foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula  foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula  foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula - opevnenie foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula - opevnenie foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula - opevnenie  foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula - opevnenie  foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula - opevnenie  foto © Viliam Mazanec (koniec 90. rokov)Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina foto © Jana Lacková 8/2011Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina foto © Jana Lacková 8/2011Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina foto © Jana Lacková 8/2011Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina foto © Jana Lacková 8/2011Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina foto © Jana Lacková 8/2011
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (22.5.2023)
Bibliografia
CIULISOVÁ, Ingrid: Archanjel Michal vážiaci duše zo Spišskej Kapituly. In: Monument revue, IV, 2015, č. 1, s. 2 - 5.
DVOŘÁKOVÁ, Viera: Spišská Kapitula. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 11-12, s. 22 – 23.
FIALA, Andrej - VALLAŠEK, Adrián: Spišská Kapitula. Náčrt stavebných dejín. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 5 - 6, s. 11 - 13.
GLOS, Peter - NOVOTNÁ, Mária - SUCHÝ, Ľubor: Krovové konštrukcie kaplnky Zápoľských v Spišskej Kapitule. In: Pamiatky a múzeá, 2006, č. 2, s. 2 - 8.
CHALUPECKÝ, Ivan: Spišská Kapitula. Charakteristika pamiatky. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 5 - 6, s. 9 - 10.
JANOVSKÁ, Magdaléna - NOVOTNÁ, Mária: Najnovšie výskumy v Spišskej Kapitule. In: Pamiatky a múzeá, 2008, č. 3, s. 21 - 27.
MEDVECKÝ, Jozef: Oltár sv. Kríža v Spišskej Kapitule. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 5 - 6, s. 14 - 19.
SUCHÝ, Ľubor: Najvýznamnejšie stredoveké krovy na Slovensku: Dóm sv. Martina v Bratislave, Katedrála sv. Martina a Kaplnka Zápoľskovcov v Spišskej Kapitule, kláštorný Kostol sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši-Okoličnom. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. s. 248 - 269.
www.spisskepodhradie.sk
GPS
49.000540, 20.740297
49°00'01.9"N 20°44'25.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk