Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1944 – 1947 za spolupráce V. Zavarského. Moderná trojloďová bazilikálna stavba s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, flankovanou vysokou kulisovitou prístavbou a členenou dvojicou štíhlych vysokých okien. Nad portálom je reliéf slovanských vierozvestov. Veža je členená úzkym oknom tiahnucim sa cez celú jej výšku, zastrešenú cibuľou. [1]
 

Na stene za hlavným oltárom je nástenná maľba Kázanie Cyrila a Metoda od E. Massányiho. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017Mlynárce (Nitra) - Kostol sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 373.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 373.
Bibliografia
www.nitra.sk
GPS
48.313231, 18.055604
48°18'47.6"N 18°03'20.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk