Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žiar nad Hronom - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Druhá najstaršia budova v meste, ktorá bola postavená v roku 1766. Po výstavbe novej fary prestala slúžiť svojmu účelu. Objekt bol odpredaný súkromnému vlastníkovi a zrekonštruovaný. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí tesne pri Kostole Povýšenia sv. Kríža.
Fotogaléria
Žiar nad Hronom - Rímskokatolícka fara foto © Jana Lacková 12/2020
Poznámky
[1] www.ziar.sk/pamatihodnosti/ (23.7.2021)
Bibliografia
www.ziar.sk
GPS
48.584553, 18.861473
48°35'04.4"N 18°51'41.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk