Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Vlachy - Meštiansky dom (Požiarnická 44)
Lokalita
obec Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Spiššké Vlachy – Požiarnická 44, dom meštiansky (č. ÚZPF 10922/1) - architektonicko‐historický výskum - rok 2020. Autorka: Ing. arch. Adriana Klingová. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (13.8.2021)www.pamiatkynaslovensku.sk