Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Bystrica - synagóga
Lokalita
obec Stará Bystrica, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Na mieste dnešnej bytovky stála do druhej polovice 20. storočia židovská synagóga. K jej výstavbe došlo v roku 1901, a to najmä z dôvodu rozrastania sa židovskej komunity v Starej Bystrici. Židia začali do obce prichádzať z územia Haliča v druhej polovici 19. storočia v súvislosti s kladným dopadom viacerých osvietenských reforiem. Sústreďovali sa na dolnom konci dediny, kde si v prvej polovici 19. storočia zriadila aj cintorín. V tom čase to bolo 16 - 17 rodín a mali aj vlastného richtára. [1]
 

Podľa názvu sa dá predpokladať ich širšia koncentrácia v dnes už zaniknutej osade Kefsa oproti dnešnej osade Kanderovia. Koncom 19. storočia sa židovská komunita rozrástla na 300 ľudí. Postupne sa stala veľmi dôležitým ekonomickým faktorom v oblasti, keďže dostala pod kontrolu prakticky všetky pohostinstvá, rôzne druhy obchodov a dokonca i niektoré významné funkcie panstva. Jednou z nich bola napríklad funkcia panského árendátora, ktorú zastával Izrael Langfelder a sídlil v miestnej pálenici. Jeho hlavnou funkciou bolo požičiavanie finančných prostriedkov obciam, ale i jednotlivým obyvateľom s následným ziskom. Samotná pálenica bola komplexom niekoľkých budov. Jej hlavnou činnosťou bola výroba a distribúcia viacerých druhov destilátov. Táto časť dostala pomenovanie „Za pálenicou", ktoré sa používa i v súčasnosti. Dodnes sa tu sa nachádza výdatný prameň s pitnou vodou. [2]
 

Oproti budove synagógy mala židovská komunita v období prelomu 19. a 20. storočia školskú budovu. Po zavedení štátnej ľudovej školy v roku 1914 už slúžila len na výučbu židovského náboženstva. Prakticky celá miestna židovská obec sa stala obeťou fašistického režimu v koncentračnom tábore Osvienčim, čoho smutným dôkazom je ich menný zoznam v tamojšom Slovenskom dome. V roku 1956 bola synagóga predaná Františkovi Vulkánovi, ktorý ju dal zbúrať. [3]

Poznámky
[1 - 3] www.starabystrica.sk (24.3.2016)
GPS
49.347491, 18.941082
49°20'51.0"N 18°56'27.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk