Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Kremnička - Mariánsky stĺp
Iný názov
Kremnička
Lokalita
obec Stará Kremnička, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Na novom pilieri z umelého kameňa stojí polychrómovaná kamenná socha Immaculaty z polovice 19. storočia.
Pamiatková ochrana
Bol obnovený a doplnený v roku 1923.
Prístup
Stojí pred kostolom.www.pamiatkynaslovensku.sk