Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Staré - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Staré, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol, ktorý začali stavať v roku 1811 a dokončili ho až v roku 1842. Renovovali ho v roku 1913. Opravený bol v roku 1938. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, ku ktorému priliehajú z oboch strán prístavby sakristie a knižnice. Priestory sú kryté pruskými klenbami s klenbovými pásmi, dosadajúcimi na zuborezom doplnené rímsové hlavice dvojitých nástenných pilierov. Západné štítové priečelie so vstavanou vežou je členené štyrmi pilastrami s iónskou hlavicou a stredným rizalitom, zakončeným trojhranným frontónom, nad ktorým je tupé atikové dvojstupňové zakončenie štítu. Veža členená nárožnými pilastrami sa uplatňuje nad štítom, delí ju kordónová rímsa, na ktorú dosadajú francúzske zvukové okná so slepou balustrádou. [1] Zastrešená bola kedysi ihlanom, dnes má kupolu. Fasády lode sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami.
 

Hlavný oltár a kazateľnica sú klasicistické z čias stavby kostola. Luisézna krstiteľnica je datovaná rokom 1784. Z dvoch bočných oltárov z konca 19. storočia je neorenesančný oltár sv. Ondreja apoštola doplnený obrazom svätca od K. Švestku z roku 1890. Organ pochádza z prvej polovice 20. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že kostol má čiastočne zachované pôvodné barokové bohoslužobné predmety – patény z roku 1631 a 1770, navikulu a kadideľnicu z roku 1773, lampu na večné svetlo z roku 1773, rokokový kalich a rokokovú vyšívanú kazulu z roku 1766 s venovaním. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 192 - 193.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 193.
Bibliografia
www.stare.sk
GPS
48.861269, 21.875369
48°51'40.6"N 21°52'31.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk