Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stebník - Chrám sv. Paraskevy
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stebník, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1838. Opravili ho v roku 1926. Jednoloďový chrám s bočnými výklenkovými kaplnkami, s polygonálnym uzáverom presbytéria, ktoré je kryté pruskými klenbami. Fasáda je hladká. Predstavaná veža má skosené hrany a jemne profilované lizénové členenie, je krytá štíhlou cibuľovitou baňou, zakončenou laternou s tenkým ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 198 - 199.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 199.
Bibliografia
www.stebnik.sk
GPS
49.378947, 21.268902
49°22'44.2"N 21°16'08.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk