Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strekov - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kerť
Lokalita
obec Strekov, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1755. Prestavali ho v roku 1929. Trojloďový priestor so segmentovo uzavretým presbytériom a predstavanou vežou. [1] Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami a lizénami. Veža je krytá ihlancom.
 

Krstiteľnica je baroková z prvej polovice 18. storočia s akantovou ornamentikou. Z pôvodného barokového oltára sa zachovali dve plastiky svätcov z prvej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 208.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 208.
Bibliografia
www.strekov.sk
GPS
47.902618, 18.417535
47°54'09.4"N 18°25'03.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk