Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sulín - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sulín, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol s barokovými prvkami postavený v roku 1879. Jednoloďová sakrálna stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Priestory sú kryté rovným stropom. Hladká fasáda je členená obdĺžnikovými oknami so segmentovým zakončením. Veža má barokovú baňu. [1] Pred svätyňou sú po stranách malé kaplnky. Na ľavej strane je umiestnený oltár Božského srdca. V roku 1968 bola ku svätyni zo severovýchodnej strany pristavaná sakristia. [2]
 

Ikonostas z roku 1896 tvorí drevená trojradová architektúra s cárskymi dverami a spodnými obrazmi od Jána Bogdanského z Dobromilu z roku 1896. Na pravej strane ikonostasu je inštalovaná ikona prešovského biskupa Petra Pavla Gojdiča a na ľavej strane ikona biskupa Vasiľa Hopku. Zlatenú stenu a drevené ornamenty v roku 1995 nanovo zhotovil rezbár Michal Hutník zo Sulína. Kazateľnica je klasicistická polychrómovaná drevorezba. Pozostáva z oblého rečnišťa, spojovacej dosky a striežky. Na schodoch je výjav proroka Eliáša vchádzajúceho do neba na ohnivom voze. Oltár z roku okolo 1837 je klasický murovaný štvorcový stôl so štyrmi stĺpmi na rohoch, ktoré sú na vrchu ukončené baldachýnom. Na prednej časti je olejomaľba na plátne s výjavom „Bratovražda Ábela“ (138 x 67 cm) od neznámeho maliara. Pozoruhodnou súčasťou oltára je z troch strán presklený svätostánok. Bočný oltár je na ľavej strane pred bočnou kaplnkou. Nad oltárom je olejomaľba na plátne „Božské srdce“ z roku 1971 (106 x 166 cm) od M. R. Jordána. [3]
 

V kostole sa nachádzajú obrazy sv. Michala, Jána Zlatoústeho, Gregora Bohoslovca, Bazila Veľkého a oltárny výjav bratovraždy Kaina a Ábela. V lodi chrámu na stenách medzi oknami, sú inštalované olejomaľby na plátne: Zmŕtvychvstanie Krista (90 x 130 cm), Usnutie Bohorodičky (78 x 105 cm), Krst Krista (90 x 130 cm). V interiéri sa nachádza žertvenik – stôl na prípravu obetných darov. Nad ním je olejomaľba Ukrižovanie (65 x 135 cm) z roku 1900 od Jána Bogdanského. [4]
 

Historicky sú hodnotné liturgické knihy, evanjeliáre a bohoslužobné knihy písané v cirkevnom slovanskom jazyku. Najstaršia modlitebná kniha je z roku 1780. [5]
 

Pamätná tabuľa je venovaná Júliusovi Ivanovičovi Stavrovskému - Popradovi. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1994 bola opravená veža kostola, ktorú pokryli medeným plechom. V roku 1987 sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia ikonostasu v hodnote 262 876.- Kčs. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 219.
[2 - 7] www.sulin.ocu.sk (16.1.2017)
Bibliografia
www.sulin.ocu.sk
GPS
49.362987, 20.754358
49°21'46.8"N 20°45'15.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk