Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätoplukovo - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Šalgov
Lokalita
obec Svätoplukovo, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1833 – 1892. Sieňový priestor s rovným stropom, trojbokým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou, na boku pristavané schodište. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. V priečelí na strednú os je situovaná veža s postrannými štítmi zakončená ihlancovou strechou. [1] Nad vstupom je termové okno.
 

Vnútorné zariadenie je z 19. a 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 221.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 221.
GPS
48.230880, 18.051478
48°13'51.2"N 18°03'05.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk