Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tekovské Nemce - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tekovské Nemce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v prvej polovici 19. storočia. Malý sakrálny objekt s obdĺžnikovým pôdorysom a trojhranným murovaným štítom na priečelí. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri uvádza novší oltár Sedembolestnej Panny Márie s neskorobarokovými sochami Piety a anjelov z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 275.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 275.www.pamiatkynaslovensku.sk