Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
teológia
náuka o Bohu, bohoslovie. Vo svojich výkladoch sa teológia odvoláva na zjavenie a obracia sa na ľudskú vieru v Boha. Filozofická teológia sa navyše usiluje rozvinúť rozumové argumenty, ktoré poukazujú na existenciu a vlastnosti Boha. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 260.


www.pamiatkynaslovensku.sk