Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľnica - prícestný kríž
Iný názov
Jezerný Náražd
Lokalita
obec Topoľnica, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kríž z roku 1817.
Pamiatková ochrana
Opravený bol v roku 1899.
Prístup
Stojí pred kostolom.
Bibliografia
www.topolnica.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk