Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebišov - Kostol sv. Ducha
Lokalita
obec Trebišov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
K najstarším sakrálnym pamiatkam Trebišova patrí románsky Kostol sv. Ducha, ktorého základy s cintorínom boli náhodne objavené v areáli Stanice mladých prírodovedcov v meste. Jeho existenciu potvrdzovali záznamy v pápežských desiatkoch vyhotovené v rokoch 1332 - 1337. Archeologický výskum ukázal, že kostol mal obdĺžnikovú loď s poloblúkovou apsidou-svätyňou. V 65-tich kostrových hroboch boli mŕtvi pochovaný na chrbte bez rakvy a väčšinou i bez milodarov. Na základe nálezov možno kostol datovať pravdepodobne do prvej polovice 13. storočia a jeho zánik okolo roku 1400. [1]
Poznámky
[1] www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/romansky-kostol-sv-ducha (17.9.2021)
Bibliografia
www.trebisov.sk
GPS
48.630327, 21.719395
48°37'49.2"N 21°43'09.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk