Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebostovo
Iný názov
Révayovský kaštieľ
Lokalita
obec Trebostovo, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ, ktorý postavili v polovici 17. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná trojkrídlová monumentálna renesančná stavba so štvorhrannými vežami na nárožiach a v dvorovej časti s arkádovou chodbou. Miestnosti sú radené za sebou, zaklenuté sú renesančnými hrebienkovými krížovými klenbami a valenými klenbami s lunetami. V nárožnej miestnosti je zachovaná štuková renesančná klenba, v inej renesančný krb. Objekt bol pôvodne obohnaný vodnou priekopou, prístupnou cez padací most pred renesančným portálom. Portál je z masívnych kamenných kvádrov má pod rozoklaným štítom po stranách oválne erby a nad oblúkom plastickú hlavu, bol zariadený ako padacia brána. Fasády sú hladké, členené oknami s kamennou šambránou, ako aj nárožnou sgrafitovou armatúrou. [1] Kaštieľ dali postaviť Révayovci ako svoje reprezentačné sídlo na staršom základe gotického a ranorenesančného hrádku. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Opravovaný bol po roku 1945 a po 1960. [3]
 

Necitlivé zásahy z obdobia socializmu urobili svoje. Vtedy slúžil kaštieľ ako sklad obilovín a v niektorých prízemných častiach aj ako ošipáreň. Aby sa do rozsiahlych miestností zmestilo viac poľnohospodárskych produktov, búrali sa priečky a rušili niektoré zaujímavé architektonické prvky. Hoci po štátnych majetkoch kaštieľ prevzal etnografický ústav a urobil mnohé záchranné práce, jeho vnútro je natrvalo poznačené. V roku 1994 kaštieľ získala späť rodina Kubíkovcov. Starý otec, ktorý pochádzal zo zemianskej rodiny z blízkeho Malého Čepčína, ho kúpil v roku 1936 v dražbe. Rodina tu žila do roku 1948, kým kaštieľ neznárodnili. O kaštieľ rodina definitívne prišla po roku 1948. [4]
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1969. Zámer pamiatkovej úpravy parku je z roku 1976. Architektonický výskum: dr. Kostka, akademický sochár Ladislav Polák, 1969. Archeologický výskum sa uskutočnil v rokoch 1976 – 1977 a realizovalo ho Slovenské národné múzeum v Martine, prom. hist. Slaninák. Projektová úloha: Pamiatkostav Žilina, 1978. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované iba čiastočne. Moderná výstavba vstúpila do ochranného pásma pamiatky a zdecimovala kaštielny park! Pri kaštieli bol park s mohutnými starými lipami.
 

Kaštieľ je súkromným majetkom.

Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Trebostovo foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Trebostovo foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Trebostovo foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Trebostovo foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 298.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 198.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 198.
[4] Článok SME – zverejnený na internete 2.5.2006 (15.6.2013).
[5] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 25.
Bibliografia
www.trebostovo.sk
GPS
49.024686, 18.864946
49°0 1' 28.87", 18°0 51' 53.81"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk