Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčianska Teplá - Kostol sv. Matúša
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trenčianska Teplá, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol, ktorý bol postavený na starších základoch v roku 1733. Novozaklenutý bol v roku 1790. Kostol je jednoloďový pozdĺžny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutý valenou lunetovou klenbou s medzipásmi. Vonkajšia architektúra je členená zdvojenými pilastrami. Na západnej strane je predstavaná štvorcová veža s pilastrami a ihlancovou strechou a na severnej strane je kamenný vstupný portál. [1]
 

Hlavný oltár je barokovo-klasicistický z konca 18. storočia. Kazateľnica je barokovo-klasicistická na baldachýne sú sochy evanjelistov a Krista z konca 18. storočia. Krstiteľnica typu nástennej skrinky má drevené dvierka, na ktorých je obraz Krst Krista z čias okolo roku 1830. [2]
 

Výstavbu kostola podporoval finančne gróf Juraj Illésházy. Ukončená bola v roku 1752 za farára Jána Ďuriša. Kostol bol zasvätený patrónovi sv. apoštolovi Matúšovi. V roku 1789 vykonával konsekráciu kostola nitriansky biskup František Xaver Fuchs, ktorý kostolu daroval 12 svietnikov a udelil pri tom Teplej sviatosť birmovania. [3] V roku 1797 bol k dvom starým zvonom prikúpený tretí, najmenší, za ktorý veriaci zaplatili 58 zlatých. Hlavný oltár kostola s obrazom sv. Matúša bol zhotovený pre nemšovský kostol, ale Ján Illésházy ho dal umiestniť do teplanského kostola. Bočné oltáre boli zhotovené v roku 1803. Hodiny na kostolnej veži zhotovené v roku 1794 z dvoch starších hodín, daroval Ján Illésházy. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1976 sa prikročilo k obnove interiéru farského kostola. V rámci nej sa do roku 1977 inštalovalo elektrické osvetlenie, opravil organ, zaviedlo elektrické ovládanie zvonov, výmenili sa lavice, vyhotovilo sa podlažie a schody vo veži. Reštaurovaná bola krížová cesta a v roku 1979 boli v kostole posvätené dva nové zvony. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Trenčianska Teplá - Kostol sv. Matúša foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 299.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 299.
[3] Obyvateľstvo Teplej bolo od čias rekatolizácie prevažne katolícke, napr. v roku 1844, keď bol farárom Samuel Ondrejkovič, bolo v obci 1040 katolíkov, 12 obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženstvu a evanjelik ani jeden. www.trencianskatepla.sk (14.6.2014)
[4 - 5] www.trencianskatepla.sk (14.6.2014)
GPS
48.932459, 18.118458
48°055'56.9"N 18°007'06.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk