Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - Meštiansky dom (Farská 12)
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Trenčín - meštiansky dom - Farská 12 (č. ÚZPF 10441/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (22.5.2020)
Bibliografia
www.trencin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk