Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - Bazilika sv. Mikuláša
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Trnava – Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1125/1) - umelecko-historický a architektonicko-historický výskum 1. a 2. etapa - rok 2007. Autorka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.. [1]
 

Trnava - Kostol sv. Mikuláša, karner (č. ÚZPF 1125/2) - architektonicko-historický výskum murív odkrytých v roku 2010 pri archeologickom výskume karnera - rok 2010. Autorka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.. [2]

Prístup
Námestie sv. Mikuláša 1
Fotogaléria
Trnava - Bazilika sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - Bazilika sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - Bazilika sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - Bazilika sv. Mikuláša foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - Bazilika sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Bazilika sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Bazilika sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Bazilika sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 6/2014
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.5.2023)
[2] www.pamiatky.sk (21.4.2018)
Bibliografia
ORIŠKO, Štefan: K dispozičnému typu stredovekého farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 9 - 21.
RADVÁNI, Hadrián: Dóm sv. Mikuláša v Trnave. In: Vlastivedný časopis, XVIII, 1969, č. 3, s. 113 – 121.
ŽUFFOVÁ, Jaroslava - ZACHAROVÁ, Daniela: Gotický Kostol sv. Mikuláša v Trnave. Prvé poznatky o vzniku. In: Pamiatky a múzeá, 2006, č. 2, s. 14 - 19.
www.trnava.sk
GPS
48.379115, 17.591244
48°22'44.8"N 17°35'28.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk