Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - Meštiansky dom (Trojičné námestie 7)
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Trnava, Trojičné námestie 7 – meštiansky dom – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Bc. Adrián Kobetič. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
Bibliografia
www.trnava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk