Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trstené pri Hornáde - kaštieľ
Lokalita
obec Trstené pri Hornáde, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1832, ktorý postavili na starších základoch zo 17. storočia. V druhej svetovej vojne bol ťažko poškodený. Išlo o trojkrídlovú prízemnú budovu s dvojtraktovou i jednotraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare písmena U. Bočné krídla uzatvárali čestný dvor, do ktorého sa otvárala stĺpová arkádová chodba so segmentovými oblúkmi. Na hlavnej fasáde bol výrazne vystupujúci podjazd, riešený na spôsob antického peristylu. V miestnostiach boli väčšinou kláštorné klenby. Pivnice mali hlbokú valenú klenbu s lunetami alebo krížovú klenbu, dasadajúcu na mohutné piliere. Do pivníc viedli z južnej strany dva sedlové portály. [1] Kaštieľ obývala rodina Kováčovcov. [2]
Súčasný stav a využitie
Kaštieľ postupne zmizol úplne. Ostali z neho iba torzá pivníc.
Prístup
Zvyšky kaštieľa sa nachádzajú v blízkosti kostola na Záhradnej ulici. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 327 - 328.
[2 - 3] www.trsteneprihornade.ocu.sk (25.2.2015)
GPS
48.573129, 21.334470
48°34'23.3"N 21°20'04.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk