Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tŕstie (Dolný Lieskov)
Lokalita
obec Dolný Lieskov, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančná stavba, spomínaná pred rokom 1740, prestavaná v druhej polovici 18. storočia. V rokoch 1953 – 1954 bola prevažná časť zbúraná. Z pôvodného kaštieľa sa zachovala časť zadného traktu s krížovou hrebienkovou klenbou a zvyšky kamenného vstupného portálu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ je zrenovovaný. Slúži na bývanie. Je v súkromných rukách.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Tŕstie foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Tŕstie foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Tŕstie foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 329.
GPS
49.039363, 18.441597
49°0 2' 21.71", 18°0 26' 29.75"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk