Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
úžitková hodnota
vzťah predmetu, ktorý nesie úžitkovú funkciu, jeho reálneho fungovania v praktickom živote človeka, a človeka, ktorý ho zhodnotí ako užitočný. ˇUžitková hodnota predmetu sa veľmi mení pod vplyvom premien kultúry. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 275.


www.pamiatkynaslovensku.sk