Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrútky - Neologická synagóga
Lokalita
obec Vrútky, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neologická synagóga postavená v rokoch 1909 - 1910 podľa projektu staviteľa Stanislava Zachara. Pôvodne mal objekt trojosovú fasádu členenú pilastrami a atikou v strednej osi. V interiéri bolo liatinové schodisko a liatinová konštrukcia ženskej galérie. [1] Historizujúci dvojpodlažný blokový objekt s pôdorysom obdĺžnika.
 

Synagóga bola po dlhých rokoch devastácie nevhodne upravená prístavbou reštaurácie a neskôr slúžila ako kultúrny dom Kriváň. [2]
 

Takmer všetky stavebné akcie na začiatku 20. storočia vo Vrútkach realizovala a častokrát i projektovala firma Stanislava Zachara, ktorý je pochovaný v rodinnej hrobke na miestnom cintoríne. [3]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý. Slúži kultúrnym účelom. Stratila viaceré pamiatkové hodnoty.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Vrútky - Neologická synagóga foto © Jiří Fiedler 4/1990Vrútky - Neologická synagóga foto © Jiří Fiedler 4/1990Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - pamätná tabuľa na fasáde neologickej synagógy foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2012. s. 583.
[2] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 583.
[3] Stanislav ZACHAR (* 13. október 1869, Valča, Rakúsko-Uhorsko (dnes Slovensko) - † 12. január 1937, Vrútky, Československo (dnes Slovensko) - zrekonštruoval a postavil veľa kostolov na Slovensku a zároveň realizoval viacero stavieb pre Košicko-bohumínsku železničnú spoločnosť. Študoval za staviteľa vo Viedni a Budapešti. Vo Vrútkach pôsobil od roku 1905. V meste si vybudoval vilu s eklektickými secesne ladenými fasádami. Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 583.
Bibliografia
www.vrutky.sk
GPS
49.111687, 18.923904
49°06'42.1"N 18°55'26.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk