Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Čaj - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Vyšný Čaj, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická tolerančná stavba z konca 18. storočia, rozšírená vežou a prefasádovaná bola v druhej polovici 19. storočia. Pozdĺžna sieňová stavba s polygonálnym uzáverom a modernou stropnou konštrukciou. K pôvodne klasicisticky upravenej fasáde pristavali pomerne mohutnú dvojposchodovú vežu, ktorej prízemná časť bola členená nárožnou rustikou. Veža je zastrešená ihlancom, ktorý má dolnú časť konvexne profilovanú. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 443.
Bibliografia
www.vysnycaj.sk
GPS
48.683191, 21.401188
48°40'59.5"N 21°24'04.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk