Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Záblatie (Trenčín)
Iný názov
Serényiovský kaštieľ
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ z konca 17. storočia. Vznikol rozšírením a prestavbou stredovekej kúrie. Upravený bol v 18. storočí. Kaštieľ vtedy zbarokizovali a zriadili v ňom kaplnku Narodenia Panny Márie. [1] Ide o samostatne stojacu pozdĺžnu dvojpodlažnú stavbu so štvorhrannou vežou v osi vstupnej fasády. Kaštieľ a veža sú zastrešené manzardovou strechou. [2] Veža s kľúčovými strieľňami má hodiny s prevodným mechanizmom na zvon, datovaný rokom 1758. Na vežu kaštieľa osadili aliančné erby Wolfganga Šeréniho a Kristíny Balašovej a nad vstup do kaplnky erby Barbory Orlaiovej a Andreja Šeréniho z 18. storočia. [3] Fasády sú hladké, delené kamennými oknami a rímsami na deväť osí. Na južnej fasáde sú maľované slnešné hodiny s obrazom Pegasa z konca 17. storočia. V interiéri dominuje na prízemí veľká vstupná hala a na poschodí sála, neskôr rozdelená priečkami. Miestnosti a chodby sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami a renesančnými krížovými klenbami. [4] V kaplnke sú pruské klenby. Vnútorné zariadenie kaplnky pochádza z polovice 18. storočia. [5] Ku kaštieľu patril majer a obec Veľké Záblatie. [6]
 

Posledným majiteľom kaštieľa bol Ing. Štefan Polyák, minister vlády Slovenského štátu. Väčšia časť pôvodného inventára bola po skončení 2. svetovej vojny rozkradnutá. V kaštieli potom sídlilo Poľnohospodárske učilište. Počas tohto obdobia, ale aj po presťahovaní učilišťa do novej budovy, kaštieľ dosť chátral a to celé desaťročia. Neskôr bola čiastočne zrekonštruovaná len priľahlá kaplnka, ktorá slúži ako kostol. [7]
 

V areáli kaštieľa je prízemná empírova hospodárska budova. Pri kaštieli je anglický park so vzácnymi drevinami, na ploche 2,7 ha. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Trenčín-Záblatie – kaštieľ (č. ÚZPF 1385/1-2) – architektonicko-historický a archívny výskum - rok 2009. Autori: Mgr. Peter Horanský, PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Tomáš Janura, PhDr. Jana Oršulová. [9]
 

Desiatky rokov chátrajúci a nevyužívaný neskororenesančný kaštieľ v Záblatí (časť mesta Trenčín) sa podarilo zachrániť. Vďaka iniciatíve neziskovej organizácie Iskierka nádeje SD a prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ je táto národná kultúrna pamiatka zrekonštruovaná a v spolupráci so Seniorville sa od septembra 2012 stala domovom pre seniorov. Rekonštrukcia kaštieľa sa začala v novembri 2011. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Je po veľkorysej rekonštrukcii. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. Kaštieľ slúžia ako Domov dôchodcov.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Záblatie zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Kaštieľ Záblatie zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Kaštieľ Záblatie (Trenčín) foto © Jana Lacková 10/2021Kaštieľ Záblatie (Trenčín) foto © Jana Lacková 10/2021
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 217.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 447.
[3] www.zablatie.szm.sk
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 447.
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 217 - 218.
[6 - 7] www.zablatie.szm.sk
[8] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 217 - 218.
[9] www.pamiatky.sk (8.11.2014)
[10] www.blog.wbaholding.eu / článok z 20.9.2012 (17.6.2013)
Bibliografia
JANURA, Tomáš: Kaštieľ rodu Serényi v Záblatí. In: Monument revue, II, 2013, č. 1, s. 8 - 12.
www.zablatie.szm.sk
www.trencin.sk
GPS
48.896465, 17.998190
48°0 53' 47.27", 17°0 59' 53.48"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk