Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žabokreky nad Nitrou - Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov
Lokalita
obec Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Najstaršia sakrálna stavba Žabokriek s predpokladaným vznikom v 13. storočí existovala do roku 1912. Farnosť s neznámym patrocíniom je písomne doložená od 30. rokov 14. storočia, pričom neskôr sa ako patrocínium uvádza Panna Mária Kráľovná anjelov. Podľa grafickej dokumentácie kostola z roku 1888 možno predpokladať, že pôvodný jednoloďový kostol z 13. storočia bol najneskôr v priebehu 15. storočia rozšírený o nové polygonálne presbytérium a bočnú južnú loď, a celý bol postupne zaklenutý neskorogotickými rebrovými klenbami. Na presbytérium sa od severu napájala malá klenutá sakristia. Kostol nemal vežu. Zvonica stála v jeho susedstve. [1]
 

Vizitačná zápisnica z roku 1767 v kostole uvádza štyri oltáre a na hlavnom kamennom oltári sochu Panny Márie. Najstarší krídlový gotický oltár sv. Vavrinca bol podľa záznamov vysvätený v roku 1526. V interiéri sa nachádzali dva drevené chóry, krypty Žabokreckovcov a Diósiovcov i kamenný náhrobok Juraja Žabokreckého z roku 1583. [2]
 

Cintorín okolo kostola bol ohradený múrom, v ktorom stála vysoká, murovaná zvonica s dvoma zvonmi. Tretí zvon bol v malej vežičke nad sanktuáriom a štvrtý vo vežičke nad predsieňou cintorína. [3]
 

Zachovaná kresba kostola z doby tesne pred jeho zbúraním v roku 1912 prezrádza, že objekt prešiel viacerými úpravami v novoveku, kedy boli zväčšené okná, upravený vstup a strecha dostala novú podstrešnú rímsu. [4]
 

Následkom narastajúcich statických porúch bol objekt na začiatku 19. storočia spevnený tiahlami a podopretý opornými piliermi. Neprestávajúce statické poruchy a nedostatočná kapacita nakoniec viedli k jeho zbúraniu a nahradeniu novým kostolom na námestí. [5]

Prístup
Stál v juhovýchodnom okraji námestia, pred dnešnou farskou budovou. [6]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 135.
[2 - 5] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 136.
[6] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 135.www.pamiatkynaslovensku.sk