Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zelené (Poltár) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Zelenovo
Lokalita
obec Poltár, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1835. Renovovaný bol v roku 1867. Bloková obdĺžniková stavba so sieňovým interiérom, zaklenutým segmentovou klenbou. Fasády sú členené pilastrami a termovými oknami. Vstupné priečelie s tympanónom a slepými štvorčekmi. [1]
 

Oltár typu oltárov s kazateľnicou je klasicistický, s obrazom Kázania na Olivovej hore na parapete rečnišťa, ktoré tvorí predelu oltára. V kostole sa nachádza klasicistický figurálny náhrobok s alegorickými ženskými postavami a levom z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Zelené (Poltár) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 463.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 463.
Bibliografia
www.poltar.sk
GPS
48.429519, 19.778714
48°25'46.3"N 19°46'43.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk