Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zlaté Moravce - Kalvária I
Lokalita
obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kamenná skupina Ukrižovania je ohradená kamennou balustrádou a novodobým železným plotom. Šesťfigurálne súsošie sa datuje do roku 1848, na základe slovenského nápisu, ktorý sa však pravdepodobne už ani v odpise nezachoval. Sochy stoja na nízkych sokloch imitujúcich skalnaté návršia. Stredný kríž je hranolový na mohutnom podstavci, bočné majú tvar valcovitých brvien. Plastiky Ukrižovaných výrazom i sochárskym stvárnením možno priradiť ešte k baroku, sochy asistujúcich postáv patria ale už dobovému klasicistickému vnímaniu a cíteniu. Súsošie kompozične vychádza z konkrétnej predlohy kvalitnej barokovej Kalvárie v Hliníku nad Hronom, respektíve skôr z ďalšej silnej reminiscencie na ňu v Hodruši-Hámroch. Sochárske spracovanie je však poznačené nielen veľkým časovým odstupom, ale najmä v kvalitatívnom posune. Zlatomoravecké súsošie je dielom neznámeho, asi miestneho sochára. Postavy sú anatomicky dobre zvládnuté, pôsobia ale strnulo. Tváre stojacich postáv Panny Márie a sv. Jána sú prakticky bez výrazu, telá sú modelované iba sumárne. Snáď najvýraznejšie sú prepracované spodné časti ich drapérií, ktoré sú i najlepšie zachované. [1]
 

Okolo roku 1980 padol a čiastočne sa poškodil ústredný kríž, ktorý potom uložili na cintoríne a na určitý čas ho nahradili umelokamenným s kovovým korpusom Krista. V roku 1996 bol pôvodný kríž zásluhou mesta a Mariána Tomajku opravený a vrátený na pôvodné miesto. Sochy Ukrižovaných ošetril štukatér Ján Stupka z Nitry. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kamennej skupiny je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaná je v hornej časti centrálneho námestia, neďaleko farského Kostola sv. Michala archanjela a v blízkosti bývalého, pôvodne barokového kaštieľa. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 386.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 386.
Bibliografia
www.zlatemoravce.eu
GPS
48.382934, 18.396228
48°22'58.6"N 18°23'46.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk