Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
István HATVANI (1718 - 1786) (GMM v Rimavskej Sobote)
istvan-hatvani-1718-1786-gmm-v-rimavskej-sobote

 


 

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum
 

Trvanie výstavy: 25. september 2019 - 31. január 2020
 

Kurátorka výstav: PhDr. Éva Kerényi, PhD.
 

Odborná spolupráca: Dr. Gáborjáni Szabó Botond PhD.
 

Spoluorganizátor: Reformované kolégium v Debrecíne
 

Vernisáž výstavy: 25. september 2019 o 15.00 hod.
 


 


 

Výstava je venovaná osobnosti a životnému dielu vedca a rodáka z Rimavskej Soboty. Vznikla pri príležitosti 300. výročia narodenia polyhistora a je vôbec prvou výstavou svojho druhu na území Slovenska a rovnako aj v Rimavskej Sobote. Kurátorkou výstavy je PhDr. Éva Kerényi PhD. (historička Gemersko-malohontského múzea). Spoluorganizátorom výstavy je Reformované kolégium v Debrecíne, na ktorom rimavskosobotský polyhistor pôsobil. Na výstave odborne spolupracoval Dr. Gáborjáni Szabó Botond PhD., riaditeľ Múzea a Knižnice Reformovaného kolégia v Debrecíne. Výstava potrvá do 31. januára 2020.
 


 

Rimavskosobotský rodák István Hatvani (1718 - 1786) získal prívlastok „uhorský Faust.“ Jeho mladosť nebola ničím iným, ako nepoddajným bojom za dosiahnutie možnosti vzdelávania sa. Doba, v ktorej žil bola plná neustálych bojov, ako pre protestanta to znamenalo boj proti nadvláde katolicizmu, ako pre vedca boj proti mentalite celej svojej doby. Pôsobenie Istvána Hatvaniho spadá do obdobia panovania Márie Terézie, kedy protestantské kolégiá museli zdolávať mnoho prekážok. Takmer štyri desaťročia pôsobenia rimavskosobotského vedca v Debrecínskom reformovanom kolégiu prispeli k pozdvihnutiu úrovne vyučovania filozofie, matematiky, fyziky, chémie a teológie. Hatvani bol jedným z najpripravenejších polyhistorov svojej doby, ktorý dal o sebe počuť vo viacerých vedných disciplínach. Počas svojej kariéry, okrem dejín filozofie, učil aj ontológiu, theologiu naturalis, kozmológiu, physico generalis a specialis, experimentálnu fyziku, botaniku, lekársku fyziológiu, zemepis, hydrostatiku, mechaniku, astronómiu, etiku a prírodné právo. Okrem pozície učiteľa priniesol spoločnosti veľa pozitívneho aj v mnohých ostatných sférach života. Niekoľko rokov počas svojej mladosti pôsobil aj ako kazateľ. Ako lekár zobral do rúk riadenie zdravotníctva Kolégia, bol prvým školským lekárom v Uhorsku a hlavným dozorcom debrecínskych lekární. Vyznamenal sa takisto v astronómii, pomocou hvezdárskych pravidiel vymedzil geografickú polohu Debrecína. „Diabolský profesor“, ktorý vyučoval pomocou experimentov, sa zaslúžil o prezývku „uhorský Faust.“ Svojim moderným, európskym myslením generoval okolo svojej osoby mnoho legiend, ktoré však nemajú pravdepodobne nič spoločné s jeho osobou a životným dielom.
 


 


 

Helyszín: Gömör-Kishonti Múzeum, Rimaszombat - a BBÖK kulturális intézménye
 

Időtartam: 2019. szeptember 25 – 2020. január 31.
 

Kurátorok: PhDr. Kerényi Éva PhD.
 

Dr. Gáborjáni Szabó Botond PhD.
 

Partnerintézmény: Debreceni Református Kollégium
 


 

A „Hatvani István (1718 - 1786)“ c. jubileumi tárlat 2019. szeptember 25-én 15.00 órakor kerül megnyitásra a Gömör-Kishonti Múzeum kiállitótermében. A születésének 300. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumi tárlat Szlovákián és szülővárosán, Rimaszombaton belül a maga nemében elsőként tárja fel a tudós Hatvani István munkásságát. Kurátora Kerényi Éva, a Gömör-Kishonti Múzeum történésze. A kiállítás a Debreceni Református Kollégium együttműködésével valósul, melynek egykor a tudós Hatvani is professzora volt. A tárlat szakmai közreműködője Gáborjáni Szabó Botond, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának és Nagykönyvtárának igazgatója. Megtekinthető 2020. január 20-ig.
 


 

Rimaszombat szülöttjét, Hatvani Istvánt (1718 - 1786), a „magyar Faust”-ként is szokták emlegetni. Fiatalkora nem volt más, mint szívós küzdelem a tanulás lehetőségéért. Kora a küzdelmek kora volt: protestánsként harc a katolicizmus uralmával szemben, tudósként a kor mentalitásával szemben. Hatvani István működése Mária Terézia uralkodásának idejére esik, amikor a protestáns kollégiumoknak sok nehézséget kellett leküzdeniük. A rimaszombati születésű tudós majd négy évtizedes tevékenysége a Debreceni Református Kollégiumban hozzájárult a filozófiai, matematikai, fizikai, kémiai, teológiai oktatás színvonalának emeléséhez. Hatvani István a kor egyik legfelkészültebb polihisztora volt, aki a tudományok különféle területein hallatta szavát. Pályafutása alatt filozófiatörténetet, ontológiát, theologia naturalist, kozmológiát, physica generalist és specialist, kísérleti fizikát, botanikát, orvosi fiziológiát, földrajzot, hidrosztatikát, mechanikát, csillagászatot, erkölcstant és természetjogot is tanított. Tanári hivatala mellett azonban több különböző téren kitűnő szolgálatokat tett a közjónak. Ifjabb tanár korában néhány évig gyakran prédikált és mint orvos egyaránt ismertté tette nevét. Kezébe vette a kollégium egészségügyének irányítását, ő volt az első iskolaorvos Magyarországon, emellett a debreceni gyógyszertárak főfelügyelői tisztségét is betöltötte. Az asztronómiát is előszeretettel tanulmányozta, csillagászati szabályok szerint meghatározta Debrecen városának földrajzi fekvését. Az „ördöngös professzor“, aki a fizikát kísérletekkel adta elő, jogosan érdemelte ki „a magyar Faust“ jelzőt. Európai gondolkodásával legendák tucatját generálta, ezen mendemondák azonban Hatvani valóságos személyével és életművével aligha hozhatók kapcsolatba. A születésének 300. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumi tárlat Szlovákián és szülővárosán, Rimaszombaton belül a maga nemében elsőként tárja fel a tudós Hatvani István munkásságát.
 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk