Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kristianizácia
šírenie kresťanstva v pohanskom prostredí



www.pamiatkynaslovensku.sk