Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča - pivovar s areálom
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
Bibliografia
www.levoca.skwww.pamiatkynaslovensku.sk